• Az Ön kosara üres.

Információk

Szállítás, garancia, adatkezelés

Szállítás

Termékeinket a A DPD Hungária Kft szállítja, 

A szállítási díj: 2.090 ft / megrendelés, 50.000 ft felett ingyenes. 

Áfa mértéke

ÁFA mértéke 27% 

Garancia

Garanciát adunk minden termékre az átadástól számított 12 hónapig - kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.

Cseregarancia

Csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat.

Az adatvédelmi nyilatkozat

A www.agyvagy.hu elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Látogatók személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmazunk és betartunk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; 
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

Adatvédelmi koncepciónk a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A vásárlóink adatait harmadik személynek, vagy hivatalnak semmilyen körülmények között NEM adjuk tovább.

A www.agyvagy.hu szervere a COROM Investment Kft-nél (Magyarország) van elhelyezve. 
A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.